Om oss
Kontorsstädning, Trappstädning Malmö | TR Miljöservice

Om oss

HISTORIA

 

TR Miljöservice AB startades i Malmö 1992 och har idag 30 anställda. Företaget har haft samma ägare sedan starten och har växt organiskt.

TR Miljöservice AB är idag etablerat med verksamhet i Skåne och Stockholms Län regionen.

AFFÄRSIDE

 

TR Miljöservice AB levererar städtjänster och närliggande service av högsta kvalité. Detta uppnår vi genom att arbeta med förbättrad kvalité, kompetens och kommunikation.

 

Kvalitet skall styra allt vi gör. Det gäller såväl kvaliteten på städservice som vårt bemötande mot kunder, leverantörer och medarbetare. Kvalitet omfattar naturligtvis också all utrustning och de produkter vi använder i vårt dagliga arbete. Genom ett ständigt kvalitetstänkande skapas trygghet för alla, både kunder och medarbetare. Vi vill vara med och skapa långsiktiga relationer.

De kunder som väljer TR Miljöservice AB skall känna att vi är en partner att utvecklas med.

KOMMUNIKATION

 

I möten mellan människor eller företag är kvaliteten på kommunikationen ofta skillnaden mellan ett utmärkt och ett mindre bra samarbete. Genom en öppen, ärlig och tydlig kommunikation bygger vi långsiktiga relationer där vi etablerar och utvecklar ett ömsesidigt förtroende. Detta gäller möten med såväl kunder och leverantörer som medarbetare.

Copyright @ All Rights Reserved

KOMPETENS

 

Kompetens handlar om att kunna utföra saker på bästa sätt.

Att arbeta med kompetensutveckling innebär därför att arbeta med personlig utveckling. Vi arbetar ständigt med detta, eftersom det är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Genom att sätta fokus på utveckling av både kompetens och person får vi medarbetare som utvecklas i sina arbetsuppgifter vilket i sin tur gör att vi kan ge våra kunder en förbättrad service.

MILJÖPOLICY
Företaget & miljön


Miljövänlighet är att undvika onödigt bruk av resurser och välja miljöutvecklande alternativ. TR Miljöservices främsta möjlighet att bidra till en minskad miljöbelastning går genom företagets produkter och medarbetarnas kunskaper. Genom att arbeta strukturerat och kundanpassad med god planering kan TR Miljöservice minska den totala belastningen på miljön och samtidigt erbjuda både kunder och medarbetare en renare och mer trivsam inre miljö. Med ett utvecklande miljöarbete stärker dessutom företaget sin position och konkurrenskraft på den öppna marknaden.Genom företagets målsättning om att erbjuda hållbara och konkurrenskraftiga produkter och tjänster ska TR Miljöservice:  • Aktivt välja miljöförbättrande och resursbesparande produkter
  • Arbeta kompetensutvecklande inom företaget
  • Erbjuda företagets kunder miljöutvecklande tjänster
  • Tillämpa och följa miljölagar och föreskrifter
  • Så långt som möjligt använda miljövänliga produkter
  • Minskad miljöpåverkan
Genom att följa företagets miljöpolicy bidrar TR Miljöservice till en minskad miljöpåverkan. Samtidigt leder detta till en förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och ett mer hälsosamt och långsiktigt hållbart resultat för våra kunder.

" Allt inom städning"Kontakt


Dillgränd 10, 213 74 Malmö


Email: info@trmiljoservice.com


Telefon: 040-897 20


Jour: 040-897 25


Följ oss på facebook