"Allt inom städning"

Om TR MILJÖSERVICE AB

HISTORIA

 

TR Miljöservice AB startades i Malmö 1992 och har idag 30 anställda. Företaget har haft samma ägare sedan starten och har växt organiskt.

TR Miljöservice AB är idag etablerat med verksamhet i Skåneregionen.

 

AFFÄRSIDE

 

TR Miljöservice AB levererar städtjänster och närliggande service av högsta kvalité. Detta uppnår vi genom att arbeta med förbättrad kvalité, kompetens och kommunikation.

 

Kvalitet skall styra allt vi gör. Det gäller såväl kvaliteten på städservice som vårt bemötande mot kunder, leverantörer och medarbetare. Kvalitet omfattar naturligtvis också all utrustning och de produkter vi använder i vårt dagliga arbete. Genom ett ständigt kvalitetstänkande skapas trygghet för alla, både kunder och medarbetare. Vi vill vara med och skapa långsiktiga relationer. De kunder som väljer TR Miljöservice AB skall känna att vi är en partner att utvecklas med.

 

KOMPETENS

 

Kompetens handlar om att kunna utföra saker på bästa sätt. Att arbeta med kompetensutveckling innebär därför att arbeta med personlig utveckling. Vi arbetar ständigt med detta, eftersom det är en förutsättning för att kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. Genom att sätta fokus på utveckling av både kompetens och person får vi medarbetare som utvecklas i sina arbetsuppgifter vilket i sin tur gör att vi kan ge våra kunder en förbättrad service.

KOMMUNIKATION

 

I möten mellan människor eller företag är kvaliteten på kommunikationen ofta skillnaden mellan ett utmärkt och ett mindre bra samarbete. Genom en öppen, ärlig och tydlig kommunikation bygger vi långsiktiga relationer där vi etablerar och utvecklar ett ömsesidigt förtroende. Detta gäller möten med såväl kunder och leverantörer som medarbetare.

 

     040-897 20                                         info@trmiljoservice.com                                     Dillgränd 10, 213 74 Malmö